degrotelijnen.nl

De grote lijnen

Door de grote lijnen uit te zetten, ontstaat helderheid over de te volgen koers. Een stip op de horizon is prettig voor alle betrokkenen. Het maakt duidelijk wat er wordt verwacht. Met een gezamenlijk doel kan richting worden gegeven aan samenwerking. Als alle neuzen dezelfde kant op staan, komt een enorme kracht en enthousiasme vrij!

De uitdrukking ‘De grote lijnen’ geeft aan dat vooral aandacht wordt besteed aan de hoofdzaken. De details blijven even buiten beschouwing, om overzicht te creëren. Binnen de kaders en contouren blijft er uiteraard ruimte voor nieuwe inzichten, creativiteit en experimentele vrijheid. En voor (veel) plezier; want de weg is vaak net zo belangrijk als het doel…

Mijn naam is Judith Donkers. En ik ben van De grote lijnen!
Ik hou van structuur en logica en ben kritisch op de ‘samenhang der dingen’ in organisaties, projecten en processen. Vanuit die insteek bewaak ik de (strategische) doelen en kijk met pragmatische bril waar de kansen en uitdagingen liggen en ga doelgericht aan de slag.

Judith-Homefoto

Wie ben ik?

Als zelfstandig interim manager/ procesbegeleider voeg ik me snel en gemakkelijk in een organisatie en help de ambities en doelen scherp te krijgen...

IMG_1713

Wat doe ik?

Vanuit mijn expertise op het gebied van verandermanagement, huisvesting en bedrijfsvoering, ondersteun ik organisaties bij uiteenlopende verbetertrajecten...

Life Long Learning

Door te lezen ontsnap ik even aan de druk van alledag. Niets lekkerder dan in een boek verdwijnen, de tijd te vergeten en je in een andere wereld wanen...

1204_10_DGL_Logo_510x283px