degrotelijnen.nl

Wat doe ik?

Vanuit mijn expertise op het gebied van bestuurlijke processen, organisatiekunde, verandermanagement en bedrijfsvoering, ondersteun ik organisaties bij uiteenlopende trajecten. De afgelopen jaren is mijn toegevoegde waarde verschoven van ‘strategische huisvestingsexpertise’ naar het verbinden van mensen rond ambities en het op gang brengen van (onderwijs)vernieuwing en -innovatie.

Sturen zonder macht is voor mij de manier om organisaties te bewegen. Willen in plaats van moeten. Ik ben het kompas en de stok achter de deur. Ik neem graag de leiding en hou rekening met tempo, verandercapaciteit en -bereidheid. Kortom; van een flinke ontwikkelopgave word ik gelukkig; het aanjagen van complexe bestuurlijke en beleidsprocessen die er toe doen!

Mijn favoriete rollen? Interim Manager, procesbegeleider/ regisseur, programma manager. 

Voorbeelden van opdrachten:

 • Proces-secretaris t.b.v. vorming Hogeschool Rotterdam Business School. Vormgeven van bestuurlijke en veranderkundige processen (Economisch domein Hogeschool Rotterdam). 
 • Dagvoorzitter/ gespreksmoderator (Thema’s: Optimalisatie bedrijfsvoering, onderwijslogistiek, (onderwijs)huisvesting).
 • Regisseur voor de ontwikkeling van de Onderwijsvisie  (contextrijk onderwijs, meer tech, meer samenwerking tussen opleidingen), resulterend in nieuwbouw (NOVA College Haarlem).
 • Programma-manager: Coördinatie van processen om onderwijsorganisatie en nieuwbouw/ projectorganisatie op elkaar aangesloten te houden. Bouwvolume 15.000m2 (nieuwbouw+monumentale uitbreiding, SintLucas, Eindhoven)
 • Directeur a.i. Zadkine Facilitair Bedrijf, Rotterdam (Reorganisatie leiden ‘op weg naar regie’, inzicht in huisvestingsportefeuille vergroten en implementatie concept pedagogisch toezicht);
 • Interim manager afd. Facilitaire Services , Erasmus Universiteit.
 • Procesbegeleider bij het uniformeren/ harmoniseren van onderwijslogistieke processen, waaronder de implementatie van een uniform toetsproces tussen de verschillende faculteitsbureaus (Haagse Hogeschool).
 • Secretaris t.b.v. reorganisatie University Support Center (USC, Erasmus Universiteit), lid kernteam in onderzoeksfase ter voorbereiding van een volgende stap in professionalisering van de centrale ondersteuning.
 • Procesbegeleider in Onderwijs Ontwikkeling/ implementatie nieuw onderwijsconcept (Grafisch Lyceum Rotterdam).
 • Ontwikkelen van een Strategisch Huisvestingsplan voor Bureau Jeugdzorg Haaglanden.
 • Projectmanagement ‘naar een transparante vastgoedorganisatie’, incl. ontwikkeling van beleid voor nieuwe interne doorbelastingssystematiek, Erasmus Universiteit.
 • Strategisch huisvestingsadviseur voor het CvB t.b.v. nieuwbouw wens MBO, Grafisch Lyceum Rotterdam.

Minstens zo leuk zijn mijn nevenfuncties; waar ik veel energie en voldoening uit haal:

De grote lijnen

De grote lijnen maakt duidelijk wat er wordt verwacht. Met een gezamenlijk doel kan richting worden gegeven aan samenwerking.

Judith-Homefoto

Wie ben ik?

Als zelfstandig interim manager/ procesbegeleider voeg ik me snel en gemakkelijk in een organisatie en help de ambities en doelen scherp te krijgen...

Life Long Learning

Door te lezen ontsnap ik even aan de druk van alledag. Niets lekkerder dan in een boek verdwijnen, de tijd te vergeten en je in een andere wereld wanen...

1204_10_DGL_Logo_510x283px