degrotelijnen.nl

Het uitzicht is mooi boven op de berg…

…en als je aan de voet staat, zie je soms door de bomen het bos niet meer. Een heel concreet en voorstelbare metafoor voor management in organisaties. Bovenop de berg liggen de uitdagingen voor het uitzoeken: achter ieder vergezicht, iedere bergtop of wolkenpartij gaat weer iets anders schuil en met een “hink-stap-sprong” lijkt het zo dichtbij en bereikbaar. Je kunt het al bijna aanraken, dus het kan ook wel ‘even’ ingeboekt worden. Geen probleem.

Dat is waarom directeuren en leidinggevenden die aan het stuur van een organisatie staan, zo gemakkelijke nieuwe projecten, opdrachten of vragen aannemen. I’ve been there: In mijn vorige (interim) opdracht kreeg ik tijdens de MT ontwikkelsessies ook terug, dat het tempo wel hoog lag. Dat ik gas terug moest nemen, voor de organisatie. Dat het zou helpen als ik als directeur ook ‘nee’ zou leren zeggen. Dat er niets meer bij kon…

Kennelijk is het nog niet zo gemakkelijk van boven op die berg in te schatten wat de troepen in de basiskampen daaronder, er nog bij kunnen hebben. In het taalgebruik sluipen woorden als ‘even’ en ‘gewoon’ er gemakkelijk in. Maar al die dingen die ‘even’ uitgevoerd moeten worden en ‘gewoon’ bij de taak horen, kosten ook tijd. En meestal méér tijd dan ingeschat wordt door de persoon die de opdracht aanneemt (en hem direct door kan spelen).

Heel bewust is mijn huidige opdracht gekozen op een managementpositie één niveau daaronder. Ik wil graag leren wat het effect op een staande organisatie is als opdrachten worden aangenomen en in de organisatie worden uitgezet. Een gedreven en ambitieus leider is prettig (denk ik); dat geeft koers, duidelijkheid en houvast. Een bijkomende eigenschap is ongeduld, opportunisme en een hoog niveau van daadkracht. Deze daadkracht is dan vooral gericht op inboeken van successen en resultaten (en minder op het ‘doen’ zelf).

Waarom vinden managementteams het zo lastig om capaciteitsplanningen expliciet te maken? En waarom lijkt de leider zo lastig aanspreekbaar op knelpunten daarin?

Als koersbepaler heb ik ervaren, dat het relatief lang duurt voordat de urgentie van de werkdruk écht doordringt; dat het je echt raakt en je beslissingen beïnvloed. Het is dus belangrijk om een sfeer te creëren waarin werkdruk besproken kan en mag worden. Om de groepsdoelen centraal te blijven stellen (waar zijn wij naar toe onderweg).
Als unitmanager nu ervaar ik, dat de argumenten ‘in place’ moeten zijn. Het is nog niet zo gemakkelijk om zonder haperingen te onderbouwen, dat er een capaciteitstekort is en dat de grens is bereikt. Operationele druk is belastend. Ook ervaar ik nu, dat de beschikbare formatie wel erg leidend is in die discussie. En dat het terugleggen van het tempo of de ambities wellicht nog wel moeilijker is (zeker in een groep professionals).
Ook zie ik, dat het team zich op een bepaald minimum ontwikkelingsniveau moet bevinden om het spel te spelen. Elkaar scherp te houden. Het loont om te investeren in een gemeenschappelijke taal. Om elkaars’ sterkten te kennen. Om te bespreken wat je van elkaar verwacht; hoe de rollen liggen.

Ik ga de komende tijd dus maar eens kijken of ik me als “expeditieleider” kan opstellen; een excursie naar een volgend hoger gelegen kamp organiseren. Zowel voor de unit als voor de afdeling als geheel. Om samen van dat uitzicht te genieten. En daar de inspiratie te vinden om sámen een (haalbaar) plan te maken voor de trektocht van de grote groep volgers die we in beweging willen krijgen.

De frisse wind op zo’n uitkijkpunt móet verhelderend werken. Ik heb er nu al zin in!

Judith Donkers

Deel dit bericht

Share on linkedin
Share on print
Share on email
Judith-Homefoto

Wie ben ik?

Als zelfstandig interim manager/ procesbegeleider voeg ik me snel en gemakkelijk in een organisatie en help de ambities en doelen scherp te krijgen...

IMG_1713

Wat doe ik?

Vanuit mijn expertise op het gebied van verandermanagement, huisvesting en bedrijfsvoering, ondersteun ik organisaties bij uiteenlopende verbetertrajecten...

Life Long Learning

Door te lezen ontsnap ik even aan de druk van alledag. Niets lekkerder dan in een boek verdwijnen, de tijd te vergeten en je in een andere wereld wanen...